Visit Kitwe Febr16 - Schoolproject-Uganda

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Visit Kitwe Febr16

Latest news

Het bestuur van de stichting heeft op 21, 22 en 23 februari 2016 een bezoek gebracht aan de Kitwe mixed primary school in Kitwe. Het bezoek had als doel zelf waar te nemen hoever de bouwactiviteiten waren gevorderd voor de in opdracht gegeven bouw van 4 nieuwe schoollokalen. De ontvangst was allerhartelijkst en goed voorbereid. In aanwezigheid van de aannemer en de districts engineer van de lokale overheid hebben we een rondleiding gehad over het bouwterrein. Opvallend was zeker dat alle bouwvakkers beschermende kleding hadden inclusief helm. Wij mochten ook pas het bouwterrein op nadat we de aangereikte helmen en veiligheidshesjes hadden opgezet en aangetrokken. Het geheel maakte een zeer professionele indruk en we waren onder de indruk van de inzet en motivatie van een ieder die bij de bouw is betrokken. Zowel de hoofdmeester, de lokale vertegenwoordiger van de stichting Mary als ons Oegandees bestuurslid Gerald hebben veel tijd gestoken in het begeleiden van de bouw.

Tijdens een informele bijeenkomst met alle docenten van de school en afgevaardigen van de ouders hebben we meegenomen materiaal uitgereikt. Een greep uit onze koffers:
1100 balpoints
40 nieuwe werkoverhemden, shirts beschikbaar gesteld door Vissers ijs en chocolaterie
4 laptops beschikbaar gesteld door het Maerlandtcollege
Kleding beschikbaar gesteld door vele vrienden en kennissen
Caps beschikbaar gesteld door meerdere bedrijven

De school was er erg blij mee.


Visit Kitwe February 2016

The board of the foundation has visited the Kitwe Primary school on the 21sr, 22nd and 23rd of February. The purpose was to check the building activities of the four new classrooms at the school.

The welcome was very warm and well prepared. Together with the contractor and the district engineer we had a tour on the building site. We
It was striking that all construction workers had protective clothing including helmet. We were only allowed to enter the building site after we had put on and put on the provided helmets and safety sleeves. The whole made a very professional impression and we were impressed by the dedication and motivation of everyone involved in the construction

Both the headmaster, our local representative of the foundation Mary and our Ugandan board member Gerald have spent a lot of time in supervising the construction.

During an informal meeting with all teachers of the school and delegates from the parents we handed out the material we received from donators in the Netherlands.
A selection from our suitcases:
1100 pens
40 new work shirts, and aprons made available by Vissers Ice and Chocolate
4 laptops made available by the Maerlandt college
Clothes made available by many friends and acquaintances
Caps made available by several companies  

The school was very happy with it.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu