Responsibility - Schoolproject-Uganda

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Responsibility

Introduction

BELEIDSPLAN stichting Schoolproject Uganda
"Help ons helpen"


Doelstelling
De doelstelling van Stichting Schoolproject Uganda is om oude schoolgebouwen te vervangen dooor nieuwe, het renoveren van bestaande lokalen en uitbreiding te realiseren, zodat er op een goed niveau onderwijs gegeven kan worden in Kitwe, Uganda.
Stichting schoolproject Uganda is door de belastingdiensterkend als een ANBI erkende instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Minimaal 98% van iedere gedoneerde euro wordt direct besteed aan ons doel. Alle vrijwilligers zetten zich zonder enige vergoeding voor de Stichting Schoolproject Uganda in.
In geval van opheffing van de Stichting zal het batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

Stichting Schoolproject Uganda werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:
Werven van donateurs die maandelijks of jaarlijks een donatie doen
Organiseren van een statiegeldactie, een inzamelactie op scholen, braderien etc
Het benaderen van bedrijven en partculieren om een bijdrage te kunnen leveren.

Jaarlijks legt Stichting Schoolproject Uganda in een jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. De Stichting werkt uitsluitend met vrijwiligers.
De Stichting Schoolproject Uganda streeft er naar dat 100% van iedere gedoneerde euro rechtstreeks aan het goede doel wordt besteed.

Administratieve organisatie
De administratie van Stichting Schoolproject Uganda wordt gevoerd door het bestuur: de voorzitter, secretaris en de penningmeester.
Het jaarverslag van de Stichting Schoolproject Uganda wordt eveneens opgesteld door het bestuur.

Publicatie:
Stichting Schoolproject Uganda voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website: www.schoolproject-uganda.nl. Alle jaarverslagen worden op de website gepubliceerd.

Doelen:
Inkomsten genereren voor de (nieuw) te bouwen lokalen voor de primarie school te Kitwe (Uganda)
Inkomsten genereren voor lesmateriaal voor de primarie school te Kitwe (Uganda)
Inkomsten genereren voor de extra opleidingen voor de docenten, om zo op een goed niqveau les te kunnen geven.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu