Hand over the classrooms - Schoolproject-Uganda

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Hand over the classrooms

Latest news

In mei konden we jullie vertellen dat de bouw van de 4 klaslokalen in volle gang was.
Toen wij in februari j.l. de school bezochten bleek dat de aannemer al begonnen was met de bouw. De fundering en een gedeelte van de muren waren al gereed.
En de belofte dat alles klaar zou zijn op 30 april heeft de aannemer gehouden.

Tijdens de bouw zijn we door hem steeds op de hoogte gehouden van de vorderingen. Ondanks dat we niet aanwezig waren konden we de gebouwen tot stand zien komen.

Eind april komt het bericht dat de lokalen klaar zijn, dat de schoolbanken gearriveerd zijn en de lokalen in gebruik kunnen worden genomen.
Een laatste check door onze projectmanager om er zeker van te zijn dat het goed is. Ze bericht ons dat het er allemaal prima uitziet en dat we maar op korte termijn naar Kitwe moeten komen om de lokalen over te dragen. Ze is net zo trots als wij.
We kunnen niet direct afreizen dus de overdracht zal plaatsvinden bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

We houden contact met de hoofdmeester en onze projectmanager. Er zal een groot feest georganiseerd worden en er wordt druk heen en weer ge-sms’t. Alles moet piekfijn georganiseerd zijn. Alle notabelen uit het dorp worden uitgenodigd, inclusief de burgemeester, maar ook de dominee, de bisschop en afgevaardigden van allerlei comités laten geen verstek gaan.  Ze hebben zelfs de minister van toerisme is gestrikt om aanwezig te zijn.
In totaal bijna 300 gasten. Het wordt een echt feest.
Tenten op het veld voor de nieuwe lokalen, muziek, een heuse geluidsinstallatie, het kan niet op. Er is zelf een echte ereboog gemaakt, met een lint dat doorgeknipt gaat worden.

Voordat de minister arriveert krijgen we al wat zang en dans voorgeschoteld door de leerlingen van de school. Dat blijft altijd heerlijk on naar te kijken.
Als iedereen na een uurtje gearriveerd is, volgen er natuurlijk de nodige speeches en bedankjes. Aan ons de eer om samen met de minister het lint door te knippen en de lokalen officieel over de dragen aan het schoolmanagement.
Het is een emotioneel moment, hier hebben we het allemaal voor gedaan, met de steun van heel veel mensen.
Wij zijn trots, samen met de hoofdmeester en het schoolbestuur dat deze lokalen er nu staan.
Vervolgens krijgt het hele gezelschap niet alleen een rondleiding door de nieuwe lokalen, maar worden ook de andere projecten bekeken.
De minister is erg enthousiast over wat er allemaal gerealiseerd is in de afgelopen jaren.
Als laatste houdt de minister nog een vlammend betoog over de link tussen toerisme, school, opleiding en werk. Gezamenlijk met alle kinderen en genodigden wordt het volkslied gezongen en krijgen we van hem als dank een Oegandese vlag overhandigd.

Hand over the classrooms

In February 2016 the building of the four classrooms was started. The contractor promised that the building would be finished at the end of April 2016 and he kept his promise.

End of April we received the message that everything was ready and a last check from our project manager in Kitwe confirms that everything looks fine and is ready to be used.

The hand over will be at the start of the new school year in September.
We keep in contact with the Headmaster and our project manager who are preparing a party for the hand over.
They want everything to be organized in perfection. Important people from the area will be invited. The mayor, the bishop and delegations from the different committees will be present. Even the Minister of Tourism is invited. There will be more than 300 guests.
There are tents, there is music and a there will be a ribbon to cut.

Before the Minister arrives the pupils are singing and dancing for the guests. When everyone has arrived it is time for speeches and many words of thanks. Then it is time to cut the ribbon and hand over the classrooms to the school committee officially.
We are proud, together with the Head master and the school committee that we realized this project.

After a tour on the premises everyone agrees that we already realized a lot of good thing but there is still a lot to do.
After a word of thanks from the Minister, together with the pupils and the guests the national anthem is sang and we are provided with a Ugandan flag to remind us that we became citizen of Uganda.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu