Donation Eeuwoutschool - Schoolproject-Uganda

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Donation Eeuwoutschool

Latest news


Op een dag in maart 2015 worden we benaderd door leerlingen van de Meester Eeuwoutschool met de vraag of we het leuk zouden vinden als zij onze Stichting Schoolproject Uganda zouden voorstellen als het tweejaarlijkse goede doel op hun school.
Een aangename verrassing, waarvan wij toen nog niet zo goed konden inschatten wat de gevolgen hiervan zouden zijn.

Door het opzetten van allerlei activiteiten gaan de leerlingen van groep 7/8 geld inzamelen voor onze school in Kitwe.
Er worden zelfgemaakte kaarten verkocht, koekjes gebakken en op 10 april wordt er op de school een heuse Oeganda dag georganiseerd. Inclusief een sponsorloop, gezellige spelletjes en de verkoop van Afrikaanse hapjes en drankjes.

Dat de inspanningen zouden leiden tot zo’n opbrengst konden we in het geheel niet inschatten. € 2699,62. Wat een bedrag.

We willen graag de leerlingen van groep 7/8, meester Fred en natuurlijk ook de ouders die deze actie tot een succes gemaakt hebben heel hartelijk bedanken hiervoor.

Mede door deze opbrengst kunnen we starten met de bouw van 4 schoollokalen. De huidige schoollokalen zijn onvoldoende om alle leerlingen les te geven en de bouw van nieuwe lokalen is weer een stap in de goede richting om de leerlingen van de primary School Kitwe te helpen goed onderwijs te volgen.


Donation Eeuwoutschool

One day in March 2015 we are approached by one of the pupils of the Meester Eeuwoutschool with the proposal to organize a charity action for our Foundation.
A pleasant surprise, although we did know what to expect.

By setting up all kind of activities the pupils of group 7/8 are going to collect money for our school in Kitwe.
Self-made cards are sold, cookies are backed and sold and on April 10, they organized a real Uganda-day at the school.
A sponsor-run, playing games, and selling African refreshments. All for raising money.

We never thought that all these efforts would bring us a donation of EUR 2.699,62.

We like to thank all the pupils of group 7/8, teacher Fred and of course all the parents for making this action to a success.

This money makes a good contribution so we can start with the building of 4 classrooms next year. The current classrooms are old and not suitable for teaching the large amount of pupils.
Building new classrooms is a step forward in providing good education to pupils of the Kitwe Primary school.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu