Classroom project - Schoolproject-Uganda

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Classroom project

Projects

Ons huidige project, de bouw van 4 nieuwe  schoollokalen, vordert gestaag. Volgens de planning van de lokale aannemer is het project eind april 2016 gereed. De nieuwe schoolokalen zijn verdeeld over 2 gebouwen met elk 2 lokalen. Tijdens ons bezoek aan Kitwe februari j.l. hebben wij zelf de bouwlokatie bezocht en kunnen aanschouwen dat de bouw professioneel wordt aangepakt. Zelfs de districtsengineer van de desbetreffende overheidsregio was er tijdens ons bezoek om uitleg te geven over de eisen waaraan schoolgebouwen moeten voldoen. Tijdens een bouwvergadering in onze aanwezigheid is uitgesproken dat de schoollokalen voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Bijzonderheid is ook dat het de eerste lokalen worden met glas in de vensters.
De 4 schoollokalen zullen tevens worden voorzien van schoolmeubilair, dat in de regio wordt vervaardigd. De kosten hiervan zijn opgenomen in de aanneemsom.

Gezien de vorderingen heeft de Stichting besloten 50% van de totale aannneemsom over te maken naar de aannemer waarmee continuiteit van de bouw is gewaarborgd. Met de aannemer en de hoofdmeester is tijdens ons bezoek afgesproken dat zij ons regelmatig op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de realisatie van de 4 schoollokalen. We hebben de eerste foto's al ontvangen waaruit duidelijk blijkt dat oplevering eind april een haalbare datum is.

De Stichting is zeer verheugd dat dit project, wat ook voor ons erg groot is, op een zo voorspoedige wijze verloopt. Het gaat om een grote investering en het is dan ook erg plezierig om te zien dat alles volgens plan verloopt.

Het project is inmiddels afgerond en de schoollokalen zijn in september 2016 overgedragen aan het schoolmanagement.
Een prachtig resultaat!

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu